T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:22.03.2019 17:13:44
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRFTCZB31911 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.12.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
17.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
320.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
320.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
22.03.2019
Vade (Gün Sayısı)
91
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFTCZB31911
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
20.12.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi
20.12.2018
Vade Başlangıç Tarihi
21.12.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
320.000.000
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
22.03.2019
Kayıt Tarihi
21.03.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
22.03.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
320.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 20.12.2018 tarihli Özel Durum Açıklaması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 08.02.2018 tarih ve 6/208 sayılı toplantısında onaylanan ve 08.02.2018 tarih ve 2018/6 sayılı bültende yayınlanan, yurtiçinde ve toplam 17.5 Milyar Türk Lirası'na kadar halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç etmeyi öngördüğü borçlanma araçlarına ilişkin izni kapsamında 21.12.2018 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, TRFTCZB31911 ISIN kodlu 320.000.000.- TL nominal değerli Finansman bonosunun bugün (22.03.2019) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.