QINVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Gönderim Tarihi:20.03.2019 15:33:25
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası
Halka Arz Tarihi
12.02.2018
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.