YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:20.03.2019 08:58:34
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Tasfiye hesaplarında izlenmekte olan bir kısım tahsili gecikmiş alacakların satışı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 19.03.2019 tarihli kararı ile Banka'nın tasfiye hesaplarında izlenen; 31.01.2019 tarihi itibarıyla donuk alacak tutar toplamı 396.328.632,09  TL tahsili gecikmiş alacağın, toplam 24.040.000,00 TL bedelle Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., ve Efes Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.