FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:18.03.2019 14:00:19
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Kayıtlı sermaye tavanı artırımı / SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.03.2019
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
70.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2023
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
SPK Başvuru Tarihi
06.03.2019
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
13.03.2019
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.03.2019 tarih ve 2019/05 sayılı toplantısında, şirketin kayıtlı sermaye tavanının 70.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye çıkartılması ve tavan geçerlilik tarihinin 2019-2023 tarihleri arasında olacak şekilde değiştirilmesi amacıyla esas sözleşmenin 6.maddesinin ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve sözkonusu değişikliğin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmişti.

İlgili başvurumuz 13.03.2019 tarih ve 29833736-110.04.04-E.4056 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup bugün (18.03.2019) Şirketimize ulaşmıştır.

Kurul tarafından onaylanan tadil metni açıklama ekinde sunulmaktadır.

Esas sözleşme tadil metni için T.C.Ticaret Bakanlığı'na onay için başvuru yapılacak olup başvuru sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
esas sözleşme tadili spk onaylı.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.