TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:15.03.2019 11:58:36
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Borçlanma Aracı İhracı-İtfa
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07.08.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
200.000.000
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
15.03.2019
Vade (Gün Sayısı)
91
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFTHAL31912
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
13.12.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi
13.12.2018
Vade Başlangıç Tarihi
14.12.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
200.000.000
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
15.03.2019
Kayıt Tarihi
14.03.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
15.03.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
200.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 13.12.2018 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.09.2018 tarih ve 47/1101 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 13.12.2018 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, TRFTHAL31912 ISIN kodlu 200.000.000.-TL nominal değerli bononun bugün (15.03.2019) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.