NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.

Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Gönderim Tarihi:14.03.2019 18:40:01
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2018
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Nurolbank 2018 Yılı Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2019
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/03/2019
Karar Sayısı
1681
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Nurolbank 2018 yılı Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı