AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:08.03.2019 11:40:11
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

İştirakimiz Göltaş Enerji ile Devam Eden Hukuk Sürecimiz Hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2017/08.02.2018/06.07.2018/11.09.2018/09.11.2018/07.12.2018/08.01.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimiz tarafından Göltaş Enerji Elektrik Üretim AŞ aleyhine "özel denetçi tayini" talepli olarak açılan İstanbul 2.Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/675 E. davası kapsamında, özel denetçi kurulunca hazırlanan rapor yetersiz ve çok yüzeysel olup, Mahkeme'ce aydınlatılması istenen hususları cevaplar nitelikte olmadığından Şirketimiz'ce yasal süresi içinde Türk Ticaret Kanunu madde 442/f.3 uyarınca 24.12.2018'de ibraz edilen beyan ile yeni özel denetçi heyeti oluşturulması, yeni heyet oluşturulmayacak ise önceki heyetten itiraz ve beyanlarımız doğrultusunda ek rapor alınması, akabinde de raporun Mahkeme huzurunda duruşma yapılarak ve duruşmaya özel denetçiler de davet edilerek tarafların katılımı ile değerlendirilmesi ve sonuçta da davalı şirketin esas sözleşme ve dürüstlüğe aykırılıklarının tespiti talep edilmiş ve ardından da, konunun gerçek uzmanları Prof.Dr.Mehmet Baha KARAN ve Prof.Dr.Ramazan AKTAŞ tarafından hazırlanan ve özel denetçi raporunun yetersizliğini açıkça ortaya koyan "uzman görüşü" 28.12.2018 tarihinde dosyaya ibraz edilmiştir. Sözkonusu tarihten itibaren Mahkeme'ce herhangi bir işlem ya da karar tesis edilmemiş olup, dosya halen bekleme konumundadır.

  

Kamuoyu bilgisine saygılarımızla arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.