BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:07.03.2019 16:03:20
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Birincil Piyasa Satış İşlemlerinin Tamamlanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.11.2018
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
135.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
33.012.768,5
Ulaşılacak Sermaye (TL)
62.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BOSSA, TRABOSSA91B5
33.012.768,5
28.987.231,5
87,80612
1
BOSSA, TRABOSSA91B5
Hamiline
BOSSA(RÜÇHAN), TRRBOSA00010
1.254.257,734
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
33.012.768,5
28.987.231,500
87,80612
1.254.257,734
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Ana ortaklarımız İsrafil Uçurum ve Yusuf Uçurum tarafından konuya ilişkin taahhüt verilmiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
18.02.2019
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
04.03.2019
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
30.11.2018
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
31.01.2019
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
20.02.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
19.02.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimiz sermayesinin nakden (bedelli) artırılması ile ilgili olarak; yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 1.254.257,734 TL nominal değerli payların 104.596 TL'lik kısmı 06 – 07 Mart 2019 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmıştır. Kalan 1.149.661,734 TL nominal değerli paylar İzahnamede de belirtildiği üzere süresi içerisinde taahhütte bulunan ana ortaklar tarafından satın alınacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.