ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:06.03.2019 19:02:48
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.03.2019
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ORGE, TREORGE00011
0
0
0
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ORGE, TREORGE00011
0
0
Ek Açıklamalar

Sermaye piyasası mevzuatı, Şirketimiz esas sözleşmesi ve Şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel görünüm, Şirketimiz nakit ve finansman politika ve projeksiyonları da dikkate alınarak; Şirketimizin 31.12.2018 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında oluşan, sırasıyla 51.434.516 TL ve 13.370.018,24 TL net dönem karından, mevzuat uyarınca gerekli indirim ve ayrımlar yapıldıktan sonra oluşan 50.766.015,09 TL ve 12.701.517,33 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karının, dağıtılmayarak sırasıyla geçmiş yıl karları ve olağanüstü yedeklere aktarılması hususlarının Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
50.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
2.546.361,5
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
65.057.605
17.191.119,16
4. Vergiler ( - )
13.623.092
3.821.100,92
5. Net Dönem Kârı
51.434.516
13.370.018,24
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
668.500,91
668.500,91
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
50.766.015,09
12.701.517,33
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
50.766.015,09
12.701.517,33
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
50.766.015,09
12.701.517,33
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Ortaklığın net dönem karı 51.434.513 TL olup, bu tutarın -3 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 51.434.516 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.