HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:04.03.2019 18:04:31
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Şirket'in yurtdışı piyasalarda sahip olduğu işlem aracılığı faaliyet izninin genişletilmesine yönelik talebinin SPK tarafından onaylanması hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

III-37.1 Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Yatırım Hizmetleri Tebliği) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliği) uyarınca Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yurtdışı piyasalarda sahip olduğu işlem aracılığı faaliyet izninin paylar, diğer menkul kıymetler, paya dayalı türev araçlar ve pay endekslerine dayalı türev araçları da kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik talebi SPK tarafından 28 Şubat 2019 tarihli ve 2019/12 sayılı toplantıda onaylanmıştır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.