ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:28.02.2019 19:04:43
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2018
Periyot:4
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2018
Önceki Dönem
31.12.2017
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
AKTİF KALEMLER
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3,4
437
437
3.791
57
3.848
Nakit ve Nakit Benzerleri
437
437
3.791
57
3.848
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
Türev Finansal Varlıklar
Takipteki Finansal Varlıklar
Özel Karşılıklar / Beklenen Zarar Karşılıkları(-)
KREDİLER (Net)
554.775
554.775
814.012
814.012
Faktoring Alacakları
5
547.154
547.154
812.277
812.277
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
526.953
526.953
794.277
794.277
Diğer Faktoring Alacakları
20.201
20.201
18.000
18.000
Finansman Kredileri
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
Kiralama İşlemleri
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Kazanılmamış Gelirler (-)
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
Kiralama İşlemlerine İlişkin Diğer Alacaklar
Takipteki Alacaklar (Net)
6
7.621
7.621
1.735
1.735
Takipteki Faktoring Alacakları
26.425
26.425
24.805
24.805
Takipteki Finansman Kredileri
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Özel Karşılıklar (-)
-18.804
-18.804
-23.070
-23.070
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
0
0
0
0
0
İştirakler (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
Konsolide Edilmeyenler
Bağlı Ortaklıklar (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
Konsolide Edilmeyenler
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7
65.985
65.985
54.910
54.910
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8
18
18
219
219
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
9
33.931
0
33.931
20.800
0
20.800
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
10
0
0
0
0
0
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0
0
0
0
0
0
DİĞER AKTİFLER
11
20.311
20.311
18.603
18.603
ARA TOPLAM
675.457
0
675.457
912.335
57
912.392
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
12
8.301
8.301
5.969
5.969
Satış Amaçlı
8.301
8.301
5.969
5.969
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
AKTİF TOPLAMI
683.758
0
683.758
918.304
57
918.361
PASİF KALEMLER
ALINAN KREDİLER
13
190.013
190.013
229.534
229.534
FAKTORİNG BORÇLARI
5
348.425
348.425
551.066
551.066
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
0
0
0
0
0
0
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14
21.960
21.960
44.782
44.782
Bonolar
21.960
21.960
44.782
44.782
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
0
0
0
0
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
0
0
0
0
0
KARŞILIKLAR
16
2.220
2.220
1.160
1.160
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
2.180
2.180
1.120
1.120
Genel Karşılıklar
Diğer Karşılıklar
40
40
40
40
CARİ VERGİ BORCU
10
3.160
3.160
1.242
1.242
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
10
2.612
2.612
1.092
1.092
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
0
0
0
0
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15
692
692
2.431
2.431
ARA TOPLAM
569.082
0
569.082
831.307
0
831.307
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
0
0
0
0
0
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
ÖZKAYNAKLAR
17
114.676
114.676
87.054
87.054
Ödenmiş Sermaye
50.000
50.000
40.000
40.000
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
11.964
11.964
12.232
12.232
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kar Yedekleri
8.920
8.920
8.065
8.065
Yasal Yedekler
8.920
8.920
8.065
8.065
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kar Yedekleri
Kar veya Zarar
43.792
43.792
26.757
26.757
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
15.902
15.902
9.710
9.710
Dönem Net Kâr veya Zararı
27.890
27.890
17.047
17.047
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
PASİF TOPLAMI
683.758
0
683.758
918.361
0
918.361
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2018
Önceki Dönem
31.12.2017
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
0
0
0
0
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
26
142.742
298
143.040
133.957
298
134.255
ALINAN TEMİNATLAR
26
11.679.868
575
11.680.443
8.517.829
662
8.518.491
VERİLEN TEMİNATLAR
26
1.273.179
1.273.179
1.013.341
1.013.341
TAAHHÜTLER
0
0
0
0
0
0
Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Kiralama Taahhütleri
Finansal Kiralama Taahhütleri
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
0
0
0
0
0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Vadeli Alım Satım İşlemleri
Swap Alım Satım İşlemleri
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
Futures Alım Satım İşlemleri
Diğer
EMANET KIYMETLER
26
597.528
4.725
602.253
854.765
6.422
861.187
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
13.693.317
5.598
13.698.915
10.519.892
7.382
10.527.274
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
248.890
176.010
FAKTORİNG GELİRLERİ
18
248.890
176.010
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
236.036
167.409
İskontolu
232.935
166.475
Diğer
3.101
934
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.854
8.601
İskontolu
12.847
8.601
Diğer
7
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
KİRALAMA GELİRLERİ
0
0
Finansal Kiralama Gelirleri
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
21
-174.778
-122.973
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-46.429
-32.104
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-118.205
-81.478
Finansal Kiralama Giderleri
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-9.442
-9.307
Diğer Faiz Giderleri
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-702
-84
BRÜT KAR (ZARAR)
74.112
53.037
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19
-34.902
-31.177
Personel Giderleri
-23.009
-21.235
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-545
-191
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Genel İşletme Giderleri
-10.736
-9.751
Diğer
-612
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
39.210
21.860
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20
22.769
14.972
Bankalardan Alınan Faizler
520
125
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
24
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlardan
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenlerden
24
Temettü Gelirleri
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
Türev Finansal İşlemler Karı
Kambiyo İşlemleri Karı
13.772
5.430
Diğer
8.453
9.417
KARŞILIKLAR
22
-12.901
-10.794
Özel Karşılıklar
-12.901
-10.794
Beklenen Zarar Karşılıkları
Genel Karşılıklar
Diğer
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
23
-13.262
-4.635
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılanlar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0
0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-12.170
-4.433
Diğer
-1.092
-202
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
35.816
21.403
BİRLEŞME KARI
0
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.816
21.403
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-7.926
-4.356
Cari Vergi Karşılığı
10
-6.330
-3.489
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
10
-1.596
-867
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
27.890
17.047
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
0
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
27.890
17.047
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Ana Ortaklık Payları
27.890
17.047
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
24
0,55800000
0,34100000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
0,55800000
0,34100000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.890
17.047
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-268
5.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-268
5.125
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9
5.550
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16
-344
163
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
76
-588
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.622
22.172
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
27.104
22.435
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
236.036
157.513
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-56.091
-122.973
Kiralama Giderleri
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.854
8.601
Elde Edilen Diğer Kazançlar
22.769
14.972
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
2.557
2.131
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-22.686
-21.235
Ödenen Vergiler
10
-8.295
-2.862
Diğer
-160.040
-13.712
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-106
11.800
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
5,6
246.336
-185.540
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
11
2.659
1.715
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
5
-202.641
150.512
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
13
-40.261
65.408
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-6.199
-20.295
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
26.998
34.235
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
6,7
-24.536
-10.347
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
Diğer
-4
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-24.536
-10.351
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
21.000
25.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-26.871
-44.328
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
-2.941
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-5.871
-22.269
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-3.409
1.615
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3
3.846
2.231
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3
437
3.846
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Ödenmiş Sermaye
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kar Yedekleri
Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)
Dönem Net Kar veya Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
40.000
7.357
-250
7.107
7.254
756
12.706
67.823
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye
40.000
7.357
-250
7.107
7.254
756
12.706
67.823
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17
4.995
130
5.125
5.125
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
Dönem Net Karı (Zararı)
17.047
17.047
Kar Dağıtımı
811
8.954
-12.706
-2.941
Dağıtılan Temettü
17
-2.941
-2.941
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
17
811
-811
Diğer
12.706
-12.706
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000
12.352
-120
12.232
8.065
9.710
17.047
87.054
Cari Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
40.000
12.352
-120
12.232
8.065
9.710
17.047
87.054
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye
40.000
12.352
-120
12.232
8.065
9.710
17.047
87.054
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17
-268
-268
-268
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
17
10.000
-10.000
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
Dönem Net Karı (Zararı)
27.890
27.890
Kar Dağıtımı
855
16.192
-17.047
Dağıtılan Temettü
17
0
0
0
0
0
0
0
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
17
855
-855
Diğer
17.047
-17.047
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000
12.352
-388
11.964
8.920
15.902
27.890
114.676