ZORLU FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:27.02.2019 16:36:53
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRSZORF21915 ISIN KODLU 5.500.000 TL. TAHVİL HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.06.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
199.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş
ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar
15.000.000
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
27.02.2019
Vade (Gün Sayısı)
532
Faiz Oranı Türü
Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
1,21
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSZORF21915
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
23.08.2017
Satışa Başlanma Tarihi
11.09.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi
13.09.2017
Vade Başlangıç Tarihi
13.09.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
5.500.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
19
Döviz Cinsi
TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
11.10.2017
10.10.2017
11.10.2017
1,21
66.550
Evet
2
08.11.2017
07.11.2017
08.11.2017
1,24
68.200
Evet
3
06.12.2017
05.12.2017
06.12.2017
1,33
73.150
Evet
4
03.01.2018
02.01.2018
03.01.2018
1,34
73.700
Evet
5
31.01.2018
30.01.2018
31.01.2018
1,33
73.150
Evet
6
28.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
1,33
73.150
Evet
7
28.03.2018
27.03.2018
28.03.2018
1,31
72.050
Evet
8
25.04.2018
24.04.2018
25.04.2018
1,38
75.900
Evet
9
23.05.2018
22.05.2018
23.05.2018
1,39
18,12
19,72
76.450
Evet
10
20.06.2018
19.06.2018
20.06.2018
1,57
20,47
22,52
86.350
Evet
11
18.07.2018
17.07.2018
18.07.2018
1,71
22,29
24,74
94.050
Evet
12
15.08.2018
14.08.2018
15.08.2018
1,79
23,33
26,02
98.450
Evet
13
12.09.2018
11.09.2018
12.09.2018
2,1
27,38
31,12
115.500
Evet
14
10.10.2018
09.10.2018
10.10.2018
2,05
26,72
30,28
112.750
Evet
15
07.11.2018
06.11.2018
07.11.2018
2,18
28,42
32,46
119.900
Evet
16
05.12.2018
04.12.2018
05.12.2018
1,99
25,94
29,29
109.450
Evet
17
02.01.2019
31.12.2018
02.01.2019
1,78
23,2
25,86
97.900
Evet
18
30.01.2019
29.01.2019
30.01.2019
1,76
22,94
25,54
96.800
Evet
19
27.02.2019
26.02.2019
27.02.2019
1,65
21,51
23,78
90.750
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
27.02.2019
26.02.2019
27.02.2019
5.500.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 13.09.2017 tarihinde ihraç edilmiş olan, TRSZORF21915 ISIN Kodlu 5.500.000,- TL. nominal değerli tahvilin, 19.Kupon dönemi faizi ve anaparası ödenmiş olup itfası gerçekleştirilmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.