AKBANK T.A.Ş.

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:22.02.2019 19:12:22
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Yurt içi Borçlanma Aracı İhracı SPK ve BİST Başvuruları Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
07.01.2019
İhraç Tavanı Tutarı
10.000.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi
22.02.2019
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.01.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, yurt içinde 10 Milyar Türk Lirası'na kadar farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine karar verilmiş olup; ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin vadesinin 5 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların halka arz yöntemiyle gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçlarının ise sabit veya değişken faizli olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek borçlanma araçları ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin bir veya birkaçının referans olarak alınması, lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi, ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlük'e yetki verilmesine karar verildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda; Bankamızca, yurt içinde halka arz yöntemiyle satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne gerekli başvuruda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ise gerekli bildirimde bulunulmuştur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.