AKBANK T.A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:21.02.2019 20:04:50
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Sermaye artışına ilişkin BDDK görüşü.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.12.2018
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
4.000.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
5.200.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
AKBNK, TRAAKBNK91N6
4.000.000.000
1.200.000.000
30,00000
2,5
AKBNK, TRAAKBNK91N6
Nâma
AKBNK(RÜÇHAN), TRRAKBK00015
1.477.315,049
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
4.000.000.000
1.200.000.000,000
30,00000
1.477.315,049
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Taahhüde ilişkin detaylar açıklama içerisinde belirtilmiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
03.01.2019
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
17.01.2019
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
9
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
25.01.2019
SPK Başvuru Tarihi
18.12.2018
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
27.12.2018
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
07.01.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
04.01.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Bankamızın 4.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %30 artırılarak 5.200.000.000 TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ("BDDK") yapılan başvuru neticesinde, BDDK tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 17nci maddesi uyarınca Bankamız sermayesinin artırılmasına ilişkin sürecin tamamlanmasında bir sakınca bulunmadığı yönünde görüş bildirilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Ana_Sözleşme_Tadil_Metni.pdf
EK: 2
Amendment_To_The_AoA.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.