ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:20.02.2019 18:58:42
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Pay alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.01.2019
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
75.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ENKAI, TREENKA00011
18.01.2019
40.960
0,001
4,57
-
ENKAI, TREENKA00011
29.01.2019
7.118
0
4,8
-
ENKAI, TREENKA00011
29.01.2019
26.922
0,001
4,81
-
ENKAI, TREENKA00011
29.01.2019
4.000
0
4,82
-
ENKAI, TREENKA00011
29.01.2019
10.000
0
4,83
-
ENKAI, TREENKA00011
29.01.2019
35.000
0,001
4,84
-
ENKAI, TREENKA00011
29.01.2019
110.000
0,002
4,85
-
ENKAI, TREENKA00011
08.02.2019
1.711
0
4,96
-
ENKAI, TREENKA00011
08.02.2019
9.217
0
4,94
-
ENKAI, TREENKA00011
08.02.2019
11.000
0
4,95
-
ENKAI, TREENKA00011
08.02.2019
19.072
0
4,93
-
ENKAI, TREENKA00011
11.02.2019
29.644
0,001
4,98
-
ENKAI, TREENKA00011
11.02.2019
70.000
0,001
4,99
-
ENKAI, TREENKA00011
11.02.2019
95.683
0,002
5,04
-
ENKAI, TREENKA00011
12.02.2019
12.133
0
4,99
-
ENKAI, TREENKA00011
12.02.2019
41.714
0,001
5
-
ENKAI, TREENKA00011
12.02.2019
19.709
0
5,01
-
ENKAI, TREENKA00011
12.02.2019
20.291
0
5,02
-
ENKAI, TREENKA00011
12.02.2019
13.531
0
5,04
-
ENKAI, TREENKA00011
12.02.2019
338.243
0,007
5,05
-
ENKAI, TREENKA00011
13.02.2019
500.000
0,01
5,05
-
ENKAI, TREENKA00011
15.02.2019
1.458
0
4,82
-
ENKAI, TREENKA00011
15.02.2019
16.221
0
4,83
-
ENKAI, TREENKA00011
15.02.2019
10.000
0
4,84
-
ENKAI, TREENKA00011
15.02.2019
256.373
0,005
4,85
-
ENKAI, TREENKA00011
15.02.2019
50.000
0,001
4,87
-
ENKAI, TREENKA00011
18.02.2019
10.000
0
4,84
-
ENKAI, TREENKA00011
18.02.2019
168.740
0,003
4,85
-
ENKAI, TREENKA00011
19.02.2019
31.098
0,001
4,85
-
ENKAI, TREENKA00011
19.02.2019
39.368
0,001
4,87
-
ENKAI, TREENKA00011
19.02.2019
31.892
0,001
4,88
-
ENKAI, TREENKA00011
20.02.2019
4.771
0
4,86
-
ENKAI, TREENKA00011
20.02.2019
48.398
0,001
4,87
-
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 16.01.2019 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.