SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Gönderim Tarihi:15.02.2019 14:37:04
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
15/02/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
15/02/2019
Saati
10:00
Adresi
Esentepe, Kore Şehitleri Cd. N48-50 K:3 Şişli İSTANBUL
Gündem
15/02/2019 yılı Olağanüstü Genel kurul Toplantı Tutanağı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'nin  15/02/2019 tarihli  Olağanüstü Genel Kurulu'nda alınan kararlar ile ilgili Toplantı Tutanağı
ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.