YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:14.02.2019 12:16:15
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
Torunlar Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.
23923200
TRY
14,83
Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
8332800
TRY
5,17
Diğer
129024000
TRY
80
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
1
TRY
420000
TRY
0,26
Yönetim Kuruluna üye seçiminde aday gösterme imtiyazı
İşlem Görmüyor
B
Hamiline
1
TRY
160860000
TRY
99,74
Bulunmamaktadır.
İşlem Görüyor