MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Bilgilendirme Politikası

Gönderim Tarihi:06.02.2019 19:04:54
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Bilgilendirme Politikası

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Bilgilendirme Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ve uygulanmasına ilişkin Özel Durumlar Rehberi hükümleri çerçevesinde; ekte yer alan "Bilgilendirme Politikası"nın kabul edilmesine ve uygulanmasına, Şirket internet sitesinde yayınlanmasına, Bu kapsamda yapılacak her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.