DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:31.01.2019 14:33:51
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem
İpotek (Ayni Hak) Tesisi
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.12.2018
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu
olumlu
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
31.01.2019
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı?
Onaylandı
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
07.02.2019
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati
09:00
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
20.02.2019
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati
17:00
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap
509729
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı
Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
B Grubu, DGGYO, TRAOSGYO91Q1
2,219
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından Credit Europe Bank N.V.'dan 100,000,000 Avro tutarında kredi kullanılmasına ilişkin olarak akdedilen kredi sözleşmesine istinaden, Kredi Sözleşmesi ve Kredi Sözleşmesi'nde belirtilen diğer finans belgelerinin teminatını teşkil etmek üzere ipotek veren sıfatıyla Şirketimiz ve ipotek alan sıfatıyla Credit Europe arasında aşağıda belirtilen taşınmazlar üzerinde

I. Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Sultanorhan mahallesi, ada no 6371 ve parsel no 2'deki taşınmazımızın tamamı ve

II. Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Sultanorhan mahallesi, ada no 6371 ve parsel no 4'deki taşınmazda Şirketimiz'in sahibi bulunduğu 74,433/100,000 paylı mülkiyet payının tamamı;

Credit Europe lehine, 100,000,000 Avro tutarında, birinci derecede müşterek anapara ipoteği tesis (ayni hak tesisi) edilmesi ve ipotek sözleşmesi (resmi senet) akdedilmesi işleminin, SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1 7'inci maddesi uyarınca önemli nitelikteki işlem tanımına giren ayni hak tesisi işleminin, Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması, maddesi ile ilgili olarak;

31 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen Şirket olağanüstü genel kurul toplantısına , SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde yer alan ''Ayrılma Hakkının Kullanılması'' başlıklı 9'uncu maddesine göre katılıp ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri paylarını Şirket'e satarak ayrılma hakkını kullanabileceklerdir.


İşlem'in onaylandığı 31 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'a katılıp ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri 1 TL nominal değerli her bir pay için 2,2190 TL ayrılma hakkı fiyatı üzerinden ayrılma hakkını Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile kullandırılacak olup ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre 07 Şubat 2019 Perşembe günü başlayacak, 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 17:00 itibariyle sonlanacaktır.


Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin form ve bilgilendirme dokümanı ekte sunulmaktadır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Saygılarımızla,


Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
4. Ayrılma Hakkı Duyuru Metni.pdf
EK: 2
Tutanak-İmzalı.pdf
EK: 3
AYRILMA HAKKI TALEBİ FORMU DGGYO AYNI HAK.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.