DENİZ PORTFÖY ESMER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Gönderim Tarihi:09.01.2019 13:44:08
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2018
Periyot:4

Özet Bilgi

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Gider Oranının Dağılımı 2018/4.Dönem

Türkçe

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,067
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,0007
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
808,51
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 11,4165529
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 22,83296455
- Kurucu (%)
% 11,41655288
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 11,41641167
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,3022292
d) Diğer Giderler (%)
% 72,86480625
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Gider Oranının Dağılımı 2018/4.Dönem