MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.01.2019 13:58:06
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2018
Periyot:4

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.501,09
% 0,11
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
27,84
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.771
% 0,13
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
3.507,69
% 0,26
Fon Yönetim Ücreti
22.039,82
% 1,64
Hisse Senedi Komisyonu
576,77
% 0,04
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
853,7
% 0,06
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
1.066,02
% 0,08
TOPLAM GİDERLER
31.343,93
% 2,34
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.341.849,33