ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:05.12.2018 22:01:27
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2018
Periyot:2

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Oragon Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2018 Dönemi Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/10/2018
Karar Sayısı
2018-7
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu;
Karar Tarihi     : 05.10.2018
Karar No         : 7

Şirketimizin 01.01.2018 – 30.06.2018 faaliyet dönemine ait hazırlanan finansal tablolarının ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun;

a) Tarafımızca incelendiğini,

b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz.

Oragon Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı      Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ali Kırali                                       Eda Kuyucu Aziz