BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.

Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:05.12.2018 20:31:22
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Birleşme sözleşmesi için Yönetim Kurulu onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Birleşme sözleşmesinin Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmesi ve birleşme sözleşmesi ile duyuru metninin revize edilmesi.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03.12.2018
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
30.06.2018
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
BANVİT ENERJİ VE ELEKTRİK ÜRETİM LTD.ŞTİ.
Borsa'da İşlem Görmeyen
0
0

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
BANVT, TRABANVT92A9
100.023.579
0
0
100.023.579
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
100.023.579 TL
0 TL
0 TL
100.023.579 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
01.11.2018
Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 20 Eylül 2018 tarihinde yapılmış olan birleşme işlemine ilişkin bildirime de konu olan, Şirketimiz Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi ile 100% hissedarı olduğu Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi'nin 30 Haziran 2018 tarihli mali tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir kül halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155.-156. maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 17 ila 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin Birleşme Sözleşmesi 3 Aralık 2018 tarihli ve 2018/15 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmiş olup, birleşme işlemine ilişkin 1 Kasım 2018 tarihli SPK başvurusu kapsamında inceleme devam etmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun birleşme işlemi hakkında onay kararı vermesini takiben birleşme işleminin onaylanmasına dair yeni bir yönetim kurulu kararı alınacaktır. Duyuru Metni ve Birleşme Sözleşmesinin son hali ekte kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızl

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1
Banvitaş_Banvit Enerji_Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2
duyuru metni.pdf - Duyuru Metni
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.