HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Finansal Duran Varlık Satışı

Gönderim Tarihi:22.11.2018 20:08:01
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Yedi70 Sağlık Danışmanlık Pazarlama Ticaret A.Ş. hisselerinin satışı hakkında açıklama.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/11/2018
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Yedi70 Sağlık Danışmanlık Pazarlama Ticaret A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yazılım
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
76.219 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
21.11.2018
Satış Koşulları
Diğer (Other)
Satılan Payların Nominal Tutarı
6.098 TL
Beher Pay Fiyatı
3,83
Toplam Tutar
23.325 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
8
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,44
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
2017 12 aylık hasılat negatif olduğundan anlamsızdır.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
-23.325 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
The Mediation Company GmbH
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Şirketimiz The Mediation Company GbmH'ye 2.000 Avro nominal bedelle %8 oranında ortak olmuş, edinilen payların emisyon primine karşılık olarak sahip olduğumuz Yedi70 Sağlık Danışmanlık Paz.Tic A.Ş. hisselerinin tamamı The Mediation Company GmbH'ye devredilmiştir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Taraflar karşılıklı müzakere sonucunda satış koşullarında anlaşmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz 21.11.2018 tarihli yönetim kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2018 tarihli ve 9/316 sayılı ilke kararına uygun olarak Berlin, Almaya'da kurulu The Mediation Company GmbH isimli şirkete, 2.000 adet B grubu hissenin emisyon primli olarak sahibi olacak şekilde hissedar olmasına karar vermiştir. The Mediation Company GmbH şirketinden edinilecek olan 2.000 adet hissenin nominal bedeline karşılık 2.000 Euro, emisyon primine karşılık ise Yedi70 Sağlık Danışmanlık Pazarlama Ticaret A.Ş.'ndeki hisselerimizin tamamının The Mediation Company GmbH isimli şirkete devredilmesine karar verilmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.