SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:22.10.2018 11:08:00
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Polyester Elyaf Anti-Damping Kararı Hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimizce Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuru kapsamında, İthalatta Korunma Önlemlerini  Değerlendirme Kurulu, 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan poliesterden sentetik devamsız lifler (Polyester Elyaf) olarak tanımlanan eşyanın Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında 0,21 Usd / Kg olmak üzere ek mali yükümlülük şeklinde anti-damping önlemi uygulanmasına devam edilmesi kararı vermiştir.

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Polyester Elyaf  ürününde Türkiye'nin en büyük üreticisi konumunda olup, şirket satış gelirlerinin yaklaşık %60‘ını Polyester Elyaf'tan elde etmektedir.

İlgili tebliğ 20.10.2018 tarihli T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.