ARENA FAKTORİNG A.Ş

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:12.10.2018 13:48:51
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRSARE42018 ISIN kodlu nominal 7.000.000 TL tutarındaki tahvilin ikinci kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.04.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
7.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
7.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
7.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
10.04.2020
Vade (Gün Sayısı)
728
Faiz Oranı Türü
Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
7,2831
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSAREN42018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
06.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi
12.04.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi
13.04.2018
Vade Başlangıç Tarihi
13.04.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
7.000.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
8
Döviz Cinsi
TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
13.07.2018
12.07.2018
13.07.2018
4,6142
18,5076
19,8334
322.994
Evet
2
12.10.2018
11.10.2018
12.10.2018
5,8562
23,4892
25,6426
409.934
Evet
3
11.01.2019
10.01.2019
11.01.2019
7,2831
29,2123
32,5746
509.814
4
5
6
7
8
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSAREN42018

Kupon Ödeme Tarihi:12 Ekim 2019

Kupon Faiz Oranı:% 5,8562

Kupon Ödeme Tutarı:409.934.-TL

Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:2

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSAREN42018 ISIN kodlu nominal 7.000.000 TL tutarındaki tahvilin ikinci kupon ödeme dönemine ilişkin 409.934.-TL'lik faiz ödemesi 12/10/2018 tarihi itibari ile yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.