DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Gönderim Tarihi:08.10.2018 14:39:58
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2018
Periyot:3

Özet Bilgi

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Gider Oranının Dağılımı 2018/3 Dönem

Türkçe

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,7375
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,008
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,0101
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
41858,37
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 40,9065722
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 80,99195167
- Kurucu (%)
% 40,90657224
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 40,08537943
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,25180119
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,54112883
d) Diğer Giderler (%)
% 14,21511831
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Gider Oranının Dağılımı 2018/3 Dönem