AKFEN HOLDİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:08.10.2018 14:20:08
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRSAKFH12015 ISIN Kodlu Tahvilin 7. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.11.2016
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
06.01.2020
Vade (Gün Sayısı)
1.092
Faiz Oranı Türü
Değişken
ISIN Kodu
TRSAKFH12015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
29.12.2016
Vade Başlangıç Tarihi
09.01.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
300.000.000
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
10.04.2017
07.04.2017
10.04.2017
3,7
14,84
15,69
11.099.999,97
Evet
2
10.07.2017
07.07.2017
10.07.2017
3,84
15,4
16,32
11.519.999,98
Evet
3
09.10.2017
06.10.2017
09.10.2017
3,81
15,28
16,18
11.429.999,98
Evet
4
08.01.2018
05.01.2018
08.01.2018
3,95
15,84
16,81
11.849.999,99
Evet
5
09.04.2018
06.04.2018
09.04.2018
4,27
17,13
18,26
12.809.999,97
Evet
6
09.07.2018
06.07.2018
09.07.2018
4,5
18,05
19,31
13.499.999,98
Evet
7
08.10.2018
05.10.2018
08.10.2018
5,73
22,98
25,04
17.189.999,97
Evet
8
07.01.2019
04.01.2019
07.01.2019
7,11
28,52
31,72
9
08.04.2019
05.04.2019
08.04.2019
10
08.07.2019
05.07.2019
08.07.2019
11
07.10.2019
04.10.2019
07.10.2019
12
06.01.2020
03.01.2020
06.01.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
06.01.2020
03.01.2020
06.01.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen 300.000.000,00-TL tahvilin 7. kupon ödeme dönemine ilişkin 17.189.999,97 TL faiz ödemesi 08.10.2018 itibarıyla yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.