AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:05.10.2018 17:26:21
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2018
Periyot:3

Özet Bilgi

FON GİDER BİLGİLERİ

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.952,41
% 0,00339
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
136,75
% 0,00024
Bağımsız Denetim Ücreti
3.256,43
% 0,0566
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
26.937,94
% 0,04681
Fon Yönetim Ücreti
860.902,69
% 1,49604
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.760,32
% 0,01001
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.503,05
% 0,00956
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.934,47
% 0,00857
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.030,4
% 0,00353
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
14.579,16
% 0,02534
TOPLAM GİDERLER
925.993,62
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
57.545.340,4