İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:02.10.2018 16:36:44
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2018
Periyot:3

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.404,2
% 0,00116759
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.680,81
% 0,00555508
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
58.382,73
% 0,04854512
Fon Yönetim Ücreti
1.572.057,76
% 1,30716271
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.611,85
% 0,00134025
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.382,92
% 0,00281289
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
367,5
% 0,00030558
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7
% 0,00056267
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
29.324,43
% 0,0243832
TOPLAM GİDERLER
1.673.888,9
% 1,39183509
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
120.264.887,07
% 100