AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:11.09.2018 11:17:34
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

İştirakimiz Göltaş Enerji ile Devam Eden Hukuk Sürecimiz Hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/675 Esas sayılı 31.01.2018 günlü kararı uyarınca,

  

Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'deki iştirakimiz ile ilgili olarak 10.11.2017 tarihli açıklamamızda belirtilen konular hakkında inceleme yapmak üzere, Yrd. Doç. Dr. Burak AKIN, Prof. Dr. Mehmet Hanifi AYBOĞA ve Prof. Dr. Umut Rıfat TUZKAYA'nın özel denetçi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

  

 

  

Mahkemenin bu kararı kesin olmasına rağmen Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. vekilleri tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. 01.02.2018 tarihli ek karar ile bu talebin reddedilmesi üzerine, dosya hakkında nihai kararı veren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi'nin 2018/391 E. sayılı kararı ile itiraz kesin olarak reddedilmiştir. Özel denetim süreci devam etmektedir ve henüz denetim raporu hazırlanmamıştır.

  

 

  

Kamuoyunun bilgisine sunarız

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.