FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Yeni İş İlişkisi

Gönderim Tarihi:29.08.2018 17:37:09
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Onkoloji Hastanesi-Ankara Dr.Abdurrahman Yurtaslan SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK ile .Yapılan Sözleşme

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Onkoloji Hastanesi-Ankara Dr.Abdurrahman Yurtaslan SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/09/2018
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Kârlılık üzerinde olumlu etki göstermesi beklenmektedir
Açıklamalar
Onkoloji Hastanesi-Ankara Dr.Abdurrahman Yurtaslan SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK ile S ağlık Bilgi Yönetim Sistemi 2018-2019-2020 Yılları 29 Aylık Kiralama Hizmeti Alımı sözleşmesi  1.899.900,00 TL bedelle 29.08.2018 tarihinde imzalanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.