REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Gönderim Tarihi:15.08.2018 19:05:59
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2018
Periyot:2

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Reysas Haziran 2018 Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/08/2018
Karar Sayısı
510
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliğin 9.maddesi gereğince 01/01/2018-30/06/2018 dönemine ait Finansal Tablolara ilişkin Sorumluluk Beyanı ekte yer almaktadır