TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:13.08.2018 20:36:06
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Kâr Payı Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Yönetim kurulu karar tarihi düzeltilmiştir
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.07.2018
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
13.08.2018
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00027
Peşin
0,05
5
0,0425
4,25
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00035
Peşin
0,05
5
0,0425
4,25
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00043
Peşin
0,05
5
0,0425
4,25
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019
Peşin
0,05
5
0,0425
4,25
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
16.08.2018
27.08.2018
17.08.2018
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00027
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00035
0
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00043
0
0
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019
0
0
Ek Açıklamalar

13 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen 64. olağan genel kurul toplantısında 16.08.2018 tarihinde yukarıda tabloda belirtilen kâr payı oranlarına göre kâr payı ödemesi yapılması onaylanmıştır

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 2017 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL).pdf
EK: 2
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 2017 PROFIT DISTRIBUTION TABLE (TL).pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2.500.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.635.331.540,38
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
4.675.133.372,66
4. Vergiler ( - )
951.750.315,51
5. Net Dönem Kârı
3.723.383.057,15
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
372.338.305,72
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
3.351.044.751,43
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
125.000.000
* Nakit
125.000.000
* Bedelsiz
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
168.500.101,41
* Çalışanlara
168.500.101,41
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
17. Statü Yedekleri
0
18. Özel Yedekler
29.665.203,68
19. Olağanüstü Yedek
3.196.379.547,75
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
45.689.992,18
3,17
0,0425
4,25
B Grubu
16.589.745,26
3,17
0,0425
4,25
C Grubu
17.173.402,51
3,17
0,0425
4,25
D Grubu
26.796.860,05
3,17
0,0425
4,25
TOPLAM
106.250.000
3,17
0,0425
4,25
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.