TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:07.08.2018 13:04:04
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TR0GRAN00UY2 ISIN Kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.11.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
07.08.2018
Vade (Gün Sayısı)
57
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TR0GRAN00UY2
Satışa Başlanma Tarihi
08.06.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi
08.06.2018
Vade Başlangıç Tarihi
11.06.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
23.912.503
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
07.08.2018
Kayıt Tarihi
06.08.2018 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
07.08.2018
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Şubat 2018 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 8 Haziran 2018 tarihinde talep toplama ile 11 Haziran 2018 tarihinde nitelikli yatırımcıya satış ile ihracı gerçekleştirilen 57 gün vadeli, TR0GRAN00UY2 ISIN kodlu, 23.912.503 TRY nominal değerli yapılandırılmış borçlanma aracı bugün (07.08.2018) itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.