FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:06.08.2018 18:11:11
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2018
Periyot:2

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

30.06.2018 SORUMLULUK BEYANI

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/08/2018
Karar Sayısı
13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı
Şirketimizce hazırlanan 01.01.2018- 30.06.2018 dönemine ait, Sermaye  Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal  Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği  (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe  Standartları - Türkiye Finansal Raporlama Standartları  (TMS-TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak  hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide olmayan finansal durum  tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim  tablosu (Finansal Tablolar) ile Ara Dönem Faaliyet  Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda;
- Tarafımızca incelendiğini, 
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler  çerçevesinde önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya  açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu  doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler  çerçevesinde Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların,  işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile  ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet  raporunun işin gelişimi ve performansını işletmenin finansal durumunu,  karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe  yansıttığını 
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 Saygılarımızla,  
  

  Denetim Komitesi Başkanı       Denetim Komitesi Üyesi        Muhasebe Müdürü

     Mehmet Ali GÜNEYSU                   Arda BATU                    Atıl Bora ATAK