TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

Gönderim Tarihi:02.08.2018 11:38:28
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Yurtiçi Kira Sertifikasının İtfası ve Getiri Ödemesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09.02.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
2.000.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı
Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
150.000.000
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi
02.08.2018
Vade (Gün Sayısı)
174
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
12,50
Satış Şekli
Halka Arz
ISIN Kodu
TRDTFVK81815
Satışın Tamamlanma Tarihi
09.02.2018
Vade Başlangıç Tarihi
09.02.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
150.000.000
Kupon Sayısı
2
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
07.05.2018
04.05.2018
07.05.2018
2,9794
4.469.248,5
Evet
2
02.08.2018
01.08.2018
02.08.2018
2,9794
4.469.248,89
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
02.08.2018
01.08.2018
02.08.2018
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen 150.000.000-TL nominal tutarlı, 174 gün vadeli TRDTFVK81815 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.