TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:01.08.2018 18:20:50
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2018
Periyot:2

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Haziran 2018 Dönemine İlişkin Konsolide Olmayan Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/08/2018
Karar Sayısı
5837/116
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı


TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

 

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) 
İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE

SORUMLULUK BEYANI

 

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2018 – 30.06.2018 dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu ile Konsolide Olmayan Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiş olup;

 

-     Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu ile Konsolide Olmayan Ara Dönem Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

 

-     Banka'daki görev sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu ile Konsolide Olmayan Ara Dönem Faaliyet Raporunun Banka'nın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

           
 

Ayşe  AŞARDAĞ

 

Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkan  Vekili

 
 

Ümit LEBLEBİCİ

 

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

 
 

M. Aşkın  DOLAŞTIR

 

Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı