FİBABANKA A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Gönderim Tarihi:19.07.2018 17:27:15
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Fibabanka Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/06/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
19/07/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
19/07/2018
Saati
11:00
Adresi
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No 129 Şişli İstanbul
Gündem
27 Haziran 2018 Tarihli duyurumuzda kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Madde 1- Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ömer Mert tarafından toplantı açılarak aşağıda yer alan gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Madde 2- Toplantı Başkanı olarak Sn. Ömer Mert'in seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığı'na Gerçek Önal'ı ve Oy Toplama Memurluğu'na Hande Akay'ı görevlendirmiştir. Genel Kurul tutanaklarını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmiştir. Madde 3- Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Yönetim Kurulu üyeliklerine üç (3) yıl müddetle görev yapmak üzere Hüsnü Mustafa Özyeğin, Fevzi Bozer, İsmet Kaya Erdem, Mehmet Güleşci, Mevlüt Hamdi Aydın, Memduh Aslan Akçay, Selçuk Yorgancıoğlu ve Hülya Kefeli aday gösterildi. Yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilenler arasından T.C. uyruklu, ..... T.C. Kimlik No'lu, Hüsnü Mustafa Özyeğin; T.C. uyruklu, ........ T.C. Kimlik No'lu, Fevzi Bozer; T.C. uyruklu, ...... T.C. Kimlik No'lu, İsmet Kaya Erdem; T.C. uyruklu, .......... T.C. Kimlik No'lu, Mehmet Güleşci; T.C. uyruklu, .......T.C. Kimlik No'lu, Mevlüt Hamdi Aydın; T.C. uyruklu, ......... T.C. Kimlik No'lu Memduh Aslan Akçay; T.C. uyruklu, ......... T.C. Kimlik No'lu Hülya Kefeli toplantıya katılanların oybirliği ile seçildi. T.C. uyruklu, ............T.C. Kimlik No'lu, Selçuk Yorgancıoğlu yönetim kurulu üyeliğine 76.318.732.791 olumlu oy ile ( oy çokluğu) seçildi. International Finance Corporation'ı temsilen İlker Çetin oylamaya katılmadı. Madde 4- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine ilişkin, T.T.K.'nın 395 ve 396 'inci maddelerinde hak sayılan izinler oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ı temsilen İlker Çetin oylamaya katılmadı. Madde 5- Dilekler ve Kapanış'ta kimse söz almadığından toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar

Bankamız 19/07/2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar yukarıda kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.