IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:10.07.2018 20:00:07
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Pay Satım Bildirimi

İlgili Şirketler
[CEMAS]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

10.07.2018 tarihinde ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,30 - 2,33 TL fiyat aralığından 1.250.0000 adet satış işlemi 

ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlem ile birlikte ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylarımız 10.07.2018 tarihi 

itibarıyla % 62,04 olmuştur.

Saygılarımızla

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
10/07/2018
Satım (Sell)
1.065.720
2,3
2.451.156
148.277.438,75
% 62,56
147.211.718,75
% 62,11
10/07/2018
Satım (Sell)
67.350
2,31
155.579
147.211.718,75
% 62,11
147.144.368,75
% 62,09
10/07/2018
Satım (Sell)
56.000
2,32
129.920
147.144.368,75
% 62,09
147.088.368,75
% 62,06
10/07/2018
Satım (Sell)
60.930
2,33
141.967
147.088.368,75
% 62,06
147.027.438,75
% 62,04
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.