IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:24.05.2018 18:36:34
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Pay Satım Bildirimi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

24.05.2018 tarihinde ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,65 - .. TL fiyat aralığında 2.500.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylarımız 24.05.2018 tarihi itibariyle % 64,13 olmuştur. 

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Saygılarımızla,

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
24/05/2018
Satım (Sell)
2.500.000
1,65
4.125.000
154.477.438,75
% 65,18
151.977.438,75
% 64,13
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.