METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:23.05.2018 18:30:00
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yönetim kontrolünün değişmesi sonrasında, Kurul'un ilgili Tebliğleri kapsamında Zorunlu Pay Alım Teklifi yapılmaktadır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
ECBYO
İşlem Türü
Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap
18872
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı
Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi
TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
11.05.2018
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati
09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
24.05.2018
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati
17:00
Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Nevi
İmtiyazlı Olup Olmadığı
İmtiyaza İlişkin Bilgi
Pay Alım Teklifi Fiyatı
B Grubu, ECBYO, TRAECBYO91Q7
Hamiline
Değil
-
1,56
Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Tarih
Borsa‘dan Alınan Pay Adedi
Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı
Borsa Dışından Alınan Pay Adedi
Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı
Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
B Grubu, ECBYO, TRAECBYO91Q7
11.05.2018
0
0
0
0
0
B Grubu, ECBYO, TRAECBYO91Q7
14.05.2018
0
0
0
0
0
B Grubu, ECBYO, TRAECBYO91Q7
15.05.2018
0
0
0
0
0
B Grubu, ECBYO, TRAECBYO91Q7
16.05.2018
0
0
0
0
0
B Grubu, ECBYO, TRAECBYO91Q7
17.05.2018
0
0
0
0
0
B Grubu, ECBYO, TRAECBYO91Q7
18.05.2018
0
0
0
0
0
B Grubu, ECBYO, TRAECBYO91Q7
21.05.2018
0
0
0
0
0
B Grubu, ECBYO, TRAECBYO91Q7
22.05.2018
0
0
0
0
0
B Grubu, ECBYO, TRAECBYO91Q7
23.05.2018
0
0
0
0
0
Ek Açıklamalar

Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("ECBYO" veya "Şirket") pay sahipleri Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ve Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin sahip oldukları ve Şirket'in toplam sermayesinin %5'ini temsil eden 1.050.000 TL nominal değerli A Grubu imtiyazlı payları ile %42,60'ını temsil eden 8.946.413 TL nominal değerli B Grubu payları olmak üzere toplam 9.996.413 TL nominal değerli paylarının Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Metro Yatırım) tarafından devralınması üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") "Pay Alım Teklifi Tebliği" (II-26.1) kapsamında 1 TL nominal değerli pay için 1,56 TL fiyattan Zorunlu Pay Alım Teklifi'nde ("Pay Alım Teklifi") bulunulmasına karar verilmiştir. Pay Alım Teklifi'ne ilişkin bilgi formu ("Bilgi Formu") 10.05.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) ilan edilmiş olup 1 TL nominal değerli B Grubu pay için Pay Alım Teklifi Fiyatı 1,56 TL'dir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.