ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:22.05.2018 10:09:34
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kuponlu Tahvil
07.02.2017
Türkiye
Borsa İstanbul A.Ş.
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Kuponlu Finansman Bonosu
25.05.2017
Türkiye
Borsa İstanbul A.Ş.
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Kuponlu Tahvil
01.08.2017
Türkiye
Borsa İstanbul A.Ş.
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Kuponlu Finansman Bonosu
02.10.2017
Türkiye
Borsa İstanbul A.Ş.
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Kuponlu Finansman Bonosu
02.10.2017
Türkiye
Borsa İstanbul A.Ş.
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Kuponlu Finansman Bonosu
01.12.2017
Türkiye
Borsa İstanbul A.Ş.
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu
23.01.2018
Türkiye
Borsa İstanbul A.Ş.
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı