ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)

Gönderim Tarihi:17.05.2018 16:28:55
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2018
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.01.2018 tarih ve 1/7 sayılı kararı ile onaylanan 130.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde halka arz edilecek 78.500.000 TL nominal değerli finansman bonolarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPAN), Özet ve İhraççı Bilgi Dokümanında meydana gelen değişikliklere ilişkin güncelleme metni SPK tarafından onaylanarak ilgili izahname dosyaları 15.05.2018 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) 10.maddesinin 2.Fıkrasına istinaden; halka arz edilecek 106 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %15,50, yıllık bileşik faiz oranı %16,37 ve nihai fiyatı 95,693 TL seviyesine revize edilmiştir.

Bu bağlamda 15.05.2018 tarihinde KAP'ta yayınlanan Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun,

4.7. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar, maddesinin 6) fıkrasının i) bendi,

4.11. Halka arz edilecek ve borçlanma araçlarının yıllık getiri oranı ve getiri oranının nasıl hesaplandığı hakkında bilgi, maddesinin i) bendi, 

5.1.6. Borçlanma aracı almak için başvuru yapılacak yerler ile borçlanma aracı bedellerinin ödenme yeri ve şekli ile teslim süresi de dahil borçlanma araçlarının teslimine ilişkin bilgi, maddesinin a) bendi,

5.3. Borçlanma aracının satış fiyatı veya fiyatın tespit edildiği/edileceği yöntem ile nihai fiyatın kamuya açıklanma süreci: maddesi ile

KAP'ta yayınlanan Özet'in,

3.5. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar maddesinin a), d) ve e) bendlerinde 106 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %15,50, yıllık bileşik faiz oranı %16,37 ve nihai fiyatı 95,693 TL seviyesine revize edilmiştir.

                  

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.