ANALİZ FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:16.05.2018 13:10:38
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRFANLZ31917 3. KUPON ÖDEME TARİH DEĞİŞİKLİĞİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
TRFANLZ31917 ISIN KODLU MENKUL KIYMETİN 3. KUPON ÖDEMESİ RAMAZAN BAYRAMININ 1. GÜNÜNE DENK GELMESİNDEN DOLAYI 13/06/2018 TARİHİNDE YAPILACAKTIR.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.10.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
113.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kurucu
ANALİZ FAKTORİNG A.Ş.
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
15.03.2019
Vade (Gün Sayısı)
364
Faiz Oranı Türü
Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
1,3371
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFANLZ31917
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
03.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi
14.03.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi
16.03.2017
Vade Başlangıç Tarihi
16.03.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
11.000.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
12
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
16.04.2018
13.04.2018
16.04.2018
1,4809
17,43
18,9
162.898,95
Evet
2
16.05.2018
15.05.2018
16.05.2018
1,433
17,43
18,9
157.629,94
Evet
3
13.06.2018
12.06.2018
13.06.2018
1,3371
17,43
18,9
147.081
4
16.07.2018
13.07.2018
16.07.2018
5
15.08.2018
14.08.2018
15.08.2018
6
14.09.2018
13.09.2018
14.09.2018
7
15.10.2018
12.10.2018
15.10.2018
8
14.11.2018
13.11.2018
14.11.2018
9
14.12.2018
13.12.2018
14.12.2018
10
14.01.2019
11.01.2019
14.01.2019
11
13.02.2019
12.02.2019
13.02.2019
12
15.03.2019
14.03.2019
15.03.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
15.03.2019
14.03.2019
15.03.2019
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. tarafından 16/03/2018 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 11.000.000-TL nominal değerli, 364 Gün vadeli değişken faizli, ayda bir kupon ödemeli TRFANLZ31917 ISIN kodlu finansman bonosuna ilişkin 3.kupon ödeme işlemi 13/06/2018 tarihinde gerçekleşecektir.

Ek Açıklamalar

ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. tarafından 16/03/2018 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 11.000.000-TL nominal değerli, 364 Gün vadeli değişken faizli, ayda bir kupon ödemeli TRFANLZ31917 ISIN kodlu finansman bonosuna ilişkin 2.kupon ödemesi 16/05/2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Takasbank A.Ş. nezdindeki hesabına aktarılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.