ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:27.04.2018 18:15:08
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2018
Periyot:1

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

01.01.2018-31.03.2018 dönemine ait finansal tablo ve faaliyet raporuna ilişkin sorumluluk beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/04/2018
Karar Sayısı
32
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı
01.01.2018-31.03.2018 dönemine ait finansal tablo ve faaliyet raporuna ilişkin sorumluluk beyanı ekte sunulmuştur.