ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

Gönderim Tarihi:25.04.2018 17:26:40
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/04/2018
Mevcut Sermaye (TL)
75000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
80000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
5000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 6,666
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 25.04.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirket ödenmiş sermayesinin 75.000.000-TL'den, 5.000.000-TL'si nakden artırılarak 80.000.000 TL'ye çıkarılmasına; Sermaye artırımı nedeni ile ortaklara payları nispetinde beheri 1.-TL'lik 5.000.000.-adet hisse dağıtılmasına; 2018 yıl sonuna kadar gerek duyulması halinde 5.000.000-TL daha ilave sermaye artırılmasına ve karşılığında beheri 1.-TL'den 5.000.000.-adet ilave hisse dağıtılmasına, süreçlerin yürütülmesi, gerekli izinlerin alınması, tescil ve ilan işlemlerinin yapılması, ortaklık pay defterine yeni payların Genel Kurul'un karar vermesi halinde işlenmesi hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.