AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:24.04.2018 17:26:05
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin Seçimi Hakkında Açıklama

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Gündem uyarınca yapılan müzakere sonucunda;

  

24.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da seçimi yapılan yeni Yönetim Kurulu üyelikleri sonrasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturulan;

  

1.      Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Mehmet Ercan Kumcu'nun, Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Ali Galip Yorgancıoğlu'nun,

2.      Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Uğur Bayar'ın, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Kamilhan Süleyman Yazıcı, Yönetim Kurulu Üyesi Recep Yılmaz Argüden ve Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Ganiye İrem Çalışkan Dursun'un

3.      Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Fatma Aslı Başgöz'ün, Riskin Erken Saptanması Komite üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cem Kozlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Talip Altuğ Aksoy'un seçilmelerine,

  

 

  

 mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

  

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.