VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler

Gönderim Tarihi:16.04.2018 15:27:33
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Çalışanlara aylık ücret dışında yapılan ödemeler

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

27 Mayıs 2015 tarih, 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (III-48.5)  sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar  Tebliği'nin  36. maddesinin e bendi uyarınca Menkul Kıymet Yatırım Ortaklarının  çalışanlarına aylık ücret dışında yapılan her türlü prim,  ikramiye ve  benzeri ödemelerin, ödeme yapılan kişinin unvanı ve ödeme  tutarı ile  birlikte ödemenin yapılmasına takip eden 3 iş günü içinde  KAP'ta kamuya  açıklanması zorunluluğu gereği, şirketimizce 16.04.2018 tarihinde  personele yapılan ikramiye ödemeleri ile ilgili bilgilere  aşağıdaki  tabloda yer verilmiştir.

Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
Ödeme Yapılan Kişinin Ünvanı
Ödemenin Niteliği
Ödeme Tutarı (TL)
Genel Müdür
İkramiye
6.647
Genel Müdür Yrd.
İkramiye
5.238
Müdür Yrd.
İkramiye
4.748
Müfettiş
İkramiye
4.254
Diğer
İkramiye
3.985
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.