TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:12.04.2018 22:22:37
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
4 Mayıs 2018 Tarihinde Yapılacak Olan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2017
Karar Tarihi
12.04.2018
Genel Kurul Tarihi
04.05.2018
Genel Kurul Saati
14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
03.05.2018
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BAKIRKÖY
Adres
Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2017 yılı Denetim Raporlarının okunması,
4 - 2017 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
6 - 2017 yılı Kar Payı Dağıtımı'na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Türk Ticaret Kanunu 399-400 maddeleri uyarınca Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
10 - 2017 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GENERAL ASSEMBLY 2018 AGENDA AND INVITATION.pdf - İlan Metni
EK: 2
2018 Genel Kurul Ek Açıklamalar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
OLAGAN GENEL KURUL 2018 GÜNDEM VE VEKALETNAME.pdf - İlan Metni
EK: 4
2018 General Assembly - Additional Disclosures.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Ortaklığımız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 4 Mayıs 2018, Cuma günü, saat 14:30'da Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu'nda yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.